KimCums.com

ʻO koʻu kaʻa
Kou kaʻa mea nele.

Kohu mea lā ʻaʻole ʻoe i koho.